Hoe houden we iedereen aan boord?

Ondersteuning van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen

Via dit artikel vind je tips op vlak van ondersteuning, zorg en onderwijs aan kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Ontwikkeld door Multiplus, expertisecentrum ter ondersteuning van personen met ernstige meervoudige beperkingen (KU Leuven, vakgroep gezins- en orthopedagogiek van de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen)