Hoe houden we iedereen aan boord?

Tips voor ouders met kinderen met specifieke zorgbehoefte

Als ouder van een kind met extra zorgnoden is het een barre tijd. Met vaak verscheurende keuzes: zware tijden als je thuis voltijds voor je kind moet zorgen en even zwaar als je kind voltijds ergens verblijft en contact verboden is. Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte en is verbonden aan de onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven.

Het Magentateam probeert zorggezinnen te ondersteunen door relevante en betrouwbare informatie te bundelen rond onder meer huiswerk, samenleven, opvang en faciliteiten in een overzichtsbundel, gebaseerd op informatie van overheidsinstanties en kernorganisaties. De bundel wordt elke week gecheckt en geüpdatet. Je vindt de recentste versie van de bundel via de website van Magenta.