Hoe vind ik de weg in online lesmateriaal?

Hulp bij online lessen maken: derde graad SO

Misschien ben je op zoek naar lesmateriaal waarmee leerlingen zelf aan de slag kunnen? KU Leuven beschikt over een uitgebreid online aanbod voor leerlingen van de derde graad.

  • Junior College Geesteswetenschappen rond thema’s als taalkunde, literatuurwetenschap, geschiedenis, archeologie, kunstwetenschappen, musicologie, sinologie, religie of filosofie. Interesse? juniorcollege@kuleuven.be
  • Het Junior College Gedrags- en maatschappijwetenschappen: de lesmodule Onderzoekscompetenties laat leerlingen kennismaken met wetenschappelijk onderzoek in het domein van de gedragswetenschappen en meer specifiek met psychologische en pedagogische onderzoeksthema’s. Interesse? kaat.vandenbussche@kuleuven.be.
  • Het Junior College STEM heeft raakvlakken met wiskunde, fysica, aardrijkskunde, scheikunde en biologie en helpt leerlingen een multidisciplinaire kijk rond actuele onderzoeksthema's ontwikkelen.

Meer info via deze link!