Wat is Leuven Leert?

De lessen op school zijn opgeschort. Kinderen en jongeren leren van op afstand: thuis en online. Dat roept vragen en noden op, maar haalt ook veel creatieve oplossingen boven. Op Leuven Leert horen we graag wat jij nodig hebt en/of hoe je kan en wil ondersteunen. Want vandaag hebben we des te meer nood aan verbinding.

Leuven Leert wil:

  • Vanuit concrete vragen ouders, leraren, scholen, leerlingen verbinden met de juiste expertise
  • Vraag en aanbod matchen in tijden waar leren online en thuis gebeurt
  • Mensen de weg wijzen door informatie, tips, ervaringen en goede praktijken over belangrijke thema's te bundelen.

Leuven Leert en Samen Onderwijs Maken

De toekomst van onderwijs is vandaag nog meer dan ooit samen. Dat is waar het onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) in gelooft. Iedereen, van kleuter tot hoger onderwijs, draagt in dit Leuvens onderwijsnetwerk zijn steentje bij. SOM is een netwerk van alle Leuvense onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. We willen samen innoveren in onderwijs zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten. 

We kiezen op dit platform bewust om het aanbod van elke Leuvense SOM-partner te publiceren. Dit garandeert de kwaliteit op het platform.